петък, 5 септември 2014 г.

Paris in my sketchbook

 Paris, May-July 2014
Two months long walks till sunset at ten in the evening. What a wonderful green parks I saw!... Time is not enough to paint all that heart desires.
I was there: http://www.citedesartsparis.net/ Check it! You may find a way to that City of arts.

 Париж, Май-Юли 2014
Два месеца дълги разходки до залез слънце в десет вечерта. Какви невероятни зелени паркове видях!... Времето не е достатъчно, за да нарисуваш всичките тези сърдечни копнежи.
Бях на това място: http://www.citedesartsparis.net/ Проверете го! Може да намерите и вие път към Града на изкуствата.