четвъртък, 4 май 2017 г.

Golden seas

  The year is 2013 and I had very interesting task. I had to create an old eastern ports, lands and ships on a gold-plated surface. The project belongs to Boris Delchev - a Bulgarian decorator. The emptiness out of the golden leafs was covered with very old tapestry or wall-paper.

  Годината е 2013 и аз имах много интересна задача. Трябваше да създам стари източни пристанища, земи и кораби върху позлатена повърхност. Проектът принадлежи на Борис Делчев - български декоратор. Празното пространство извън позлатата беше покрито с много стар гоблен или тапет. четвъртък, 5 януари 2017 г.

Year 2016

To me 2016 was very dynamic year as I am talking about my professional path of an artist. I had two solo and I had participated in few other exhibitions. I was overcome by an idea that couldn't happen the way I wanted, but I found many lessons to learn from that.
Here I share the images that I transferred to the surface of the canvas guided by clear or sometimes blurry motivations and I hope that during 2017 the force will be with me more unconditional, brave and pure! 

2016-та година за мен беше динамична по отношение на професионалния ми път като художник. Имах две самостоятелни и няколко участия в общи изложби. Бях завладяна от идея, която не се осъществи така, както на мен ми се искаше, но в случилото се имаше много поуки за мен. Споделям тук образите, които пренесох върху повърхността на платното водена от ясни и неясни мотиви и се надявам, че през 2017-та година силата ще бъде с мен, много по-категорична, смела и чиста!


 120/140

 70/95

 40/40

 45/70

 70/50

 50/50

 70/95

 70/50

 50/40

 95/60

 50/40

 45/70

 65/65

 65/65

 70/95

 45/70

 50/50

 46/46

 50/50

 60/140

 50/30

 45/70

 60/75

 90/70

 100/80

 70/100

 50/34

 30/30

 30/30

 30/30

 30/30

  30/30