вторник, 2 декември 2014 г.

30/30 cm

Since 2006 I participate in an exhibition named "Size 30/30". It has been established 13 years ago and it happenes at the end of each year since then. I feel really free to paint whatever I want. The only constant thing is the size - 30/30.

От 2006 година насам участвам в традиционна годишна изложба "Формат 30/30". Тя се случва в края на всяка година, а началото на инициативата датира от преди 13 години. Чувствам се наистина свободна да рисувам каквото си пожелая. Единственото непроменимо условие е форматът - 30/30 см.


2016


2015

2014
2013


2012

2011


2010


20092008


2007


2006


петък, 5 септември 2014 г.

Paris in my sketchbook

 Paris, May-July 2014
Two months long walks till sunset at ten in the evening. What a wonderful green parks I saw!... Time is not enough to paint all that heart desires.
I was there: http://www.citedesartsparis.net/ Check it! You may find a way to that City of arts.

 Париж, Май-Юли 2014
Два месеца дълги разходки до залез слънце в десет вечерта. Какви невероятни зелени паркове видях!... Времето не е достатъчно, за да нарисуваш всичките тези сърдечни копнежи.
Бях на това място: http://www.citedesartsparis.net/ Проверете го! Може да намерите и вие път към Града на изкуствата.