вторник, 2 декември 2014 г.

30/30 cm

Since 2006 I participate in an exhibition named "Size 30/30". It has been established 13 years ago and it happenes at the end of each year since then. I feel really free to paint whatever I want. The only constant thing is the size - 30/30.

От 2006 година насам участвам в традиционна годишна изложба "Формат 30/30". Тя се случва в края на всяка година, а началото на инициативата датира от преди 13 години. Чувствам се наистина свободна да рисувам каквото си пожелая. Единственото непроменимо условие е форматът - 30/30 см.


2016


2015

2014
2013


2012

2011


2010


20092008


2007


2006


Няма коментари:

Публикуване на коментар