понеделник, 13 януари 2014 г.

Reflections

2006 was my last year in the Art Academy. At its end I had to focus the rays of my thoughts at one point and create an exhibition for my graduation. It wasn't clear at all, but one day I saw the first signs of an idea - a lion, eagles, lights, mixed elements from the city that I live. Thinking about the dark tones in me I wanted to change that and escape in the light, I wanted to be almost  transparent and I did it. I jumped into the paintings as a reflection, participating in the life of the reflections of the city.

2006-та беше последната ми година в Художествената академия. В края й трябваше да събера лъчите на мислите си в едно, за да създам изложба за моето дипломиране. Не ми беше никак ясно, но един ден видях първите следи от една идея - лъв, орли, светлини, смесени елементи от града, в който живея. Мислейки за тъмните тонове в мен, исках да направя промяна и да избягам към светлината, исках да бъда почти прозрачна и го направих. Скочих в картината като отражение, съучастваща в живота на отраженията на града. 

Technique: acrylic/canvas
Техника: акрил/платно

140/150
140/150
140/120
140/160
140/130
140/140

Няма коментари:

Публикуване на коментар