петък, 28 март 2014 г.

MURALS

At the time between 2005 and 2009 I had the chance and pleasure to work on a few large mural projects abroad with a team of great professionals. I keep a lot of good memories and precious knowledge and skils that I gathered while working on these murals. These are the main participants in this art team:   

Boris Deltchev - Leader, Decorator 
Yasen Ivantchev - Painter
Yulia Kunova - Painter
Sonja Dimitrova - Painter
Mira Tisheva - Painter
Rami - Painter
Yordan Todorov - Painter
Toni Todorov - Painter
And Me

В периода между 2005 и 2009 година имах възможността и удоволствието да работя по няколко мащабни стенописни проекта извън България в екип от изключителни професионалисти. От работата си по тези стенописи придобих много ценни умения и знания и пазя прекрасни спомени. Отгоре съм изредила основните участници в този художествен екип. 

2008 - Residence of Lucien Arkas, Sefakoy, Turkey


*
2008 - Camondo Residence, Istanbul, Turkey 

*
2007 - Ciragan Palace Hotel Kempinski, Istanbul, Turkey 

*
2005 - “Rizo” Residence, Istanbul, Turkey


6 коментара: